Słowianie (EPUB)

41,40 

SKU: 968af66e9319 Kategoria:

Opis

Słowianie (EPUB)

W Europie żyje około 250 milionów użytkowników języków słowiańskich. To ponad jedna trzecia ludności kontynentu. Co to oznacza dla naszego rozumienia europejskiej kultury i historii? Czy słowiańskojęzyczna ludność Europy ma jakąś szczególną słowiańską tożsamość, specyficzną słowiańską kulturę i historię?Obierając te pytania za punkt wyjścia, Eduard Mühle na nowo opowiada historię Słowian w średniowieczu. W oparciu o wnikliwe badania źródłowe roztacza przed czytelnikiem podwójną perspektywę. Z jednej strony opisuje realne struktury, które skrywają się za historycznym zjawiskiem Słowian począwszy od wczesnosłowiańskich grup ludności i ich pierwszych władztw od VII do IX w., przez słowiańskojęzyczne państwa i nationes od X do XII wieku, aż do późnośredniowiecznych społeczeństw od XIII do początku XV wieku. Z drugiej strony bada postrzeganie ludów słowiańskich w źródłach bizantyjskich, łacińskich i arabskich, przedstawia także własną historyczną autopercepcję Słowian, by pokazać, jak wizerunki te począwszy od VI wieku służyły projektowaniu lub też wyobrażaniu Słowian jako konstruktu kulturowego i już w średniowieczu stawały się narzędziem polityki historycznej, wykorzystywanym w różnych kontekstach i do różnych celów. Spis treści:OkładkaStrona tytułowaStrona redakcyjnaSpis treściWykaz skrótówPrzedmowa do wydania polskiegoRozdział I. Prolog: Wyobrażenie Słowian w nowożytnościRozdział II. Przedmiot rozważańRozdział III. Odkrycie Słowian we wczesnym średniowieczuSłowiańscy wojownicy i osadnicy w BizancjumSłowiańskie gentes i Europa łacińskaSłowianie z perspektywy orientalnejRozdział IV. Świat wczesnosłowiańskiArcheologia i kultura wczesnosłowiańskaOsady otwarteBudownictwo mieszkanioweGospodarka naturalnaKult i wyobrażenia religijneWspólnoty lokalnePrzywódcy i wojownicyGrody i emporiaRozdział V. Pierwsze słowiańskie władztwa (regna)Państwo ProtobułgarówDrobne księstwa zachodniobałkańskieKaryntiaStare MorawyRozdział VI. Słowianie w procesie kształtowania średniowiecznych nationesBułgariaCzechyChorwacjaRuś KijowskaPolskaSerbiaRozdział VII. Przerwane procesy powstawania słowiańskich państw i kształtowania nationesSłowianie połabscy i nadbałtyccyPomorzanieSłowianie bałkańscyRozdział VIII. Słowianie w średniowiecznym niesłowiańskim obrazie świataPostrzeganie bizantyńskiePostrzeganie arabsko-orientalnePostrzeganie łacińsko-zachodnieRozdział IX. Koncepcje słowiańskiej wspólnoty w późnym średniowieczuIdea słowiańska w późnośredniowiecznych CzechachIdea słowiańska w późnośredniowiecznej PolscePoczątki idei słowiańskich w księstwach Meklemburgii i PomorzaEuropa Południowo-WschodniaMiędzy Rusią Kijowską a Rusią MoskiewskąRozdział X. Epilog. Wyobrażenie Słowian w średniowieczuPodziękowanieMapyBibliografiaO AutorzePrzypisy

E-historia i literatura faktu

xxxxx

yyyyy