Rada Dialogu Społecznego (PDF)

19,43 

SKU: a2c477d17579 Kategoria:

Opis

Rada Dialogu Społecznego (PDF)

Niniejsze opracowanie jest pierwszą monografią poświęconą Radzie Dialogu Społecznego. Przedstawiona w niej została ewolucja dialogu społecznego w Polsce, która doprowadziła do stanu obecnego, ale przede wszystkim zawiera ono pogłębioną analizę samej Rady, jej składu, kompetencji, sposobu funkcjonowania, a także omawia zagadnienie wojewódzkich rad dialogu społecznego.Stan prawny na dzień 1 października 2016 r.Spis treści: Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Rozdział 1Rada Dialogu Społecznego w systemie społecznym i prawnym . . . . . . . . . . 91.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.2. Uwarunkowania prawnomiędzynarodowei konstytucyjne dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.3. Geneza Rady Dialogu Społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.4. Charakter prawny Rady Dialogu Społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Rozdział 2Kompetencje i uprawnienia Rady Dialogu Społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . 352.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352.2. Uprawnienia wynikające z ustawy o Radzie Dialogu Społecznego . . . 382.2.1. Kompetencje Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382.2.2. Kompetencje stron Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462.2.3. Kompetencje organizacji tworzących Radę . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642.3. Uprawnienia wynikające z innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Rozdział 3Skład Rady Dialogu Społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713.2. Uczestnicy dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733.3. Strony dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Rozdział 4Organizacja Rady Dialogu Społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924.2. Organy Rady Dialogu Społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934.3. Posiedzenia Rady i sposób procedowania spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964.4. Biuro, regulamin i finansowanie Rady Dialogu Społecznego . . . . . . . . 102Rozdział 5Wojewódzkie rady dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075.2. Pojęcie, utworzenie, likwidacja i składwojewódzkich rad dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085.3. Kompetencje wojewódzkich rad dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . 1135.4. Organizacja wojewódzkich rad dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . . 118Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

E-podręczniki akademickie

xxxxx

yyyyy