Kultura pracy. Z dziejów służby domowej XIX i XX w

29,51 

Opis

Kultura pracy. Z dziejów służby domowej XIX i XX w

Prezentowana publikacja, poświęcona wybranym aspektom dziejów służby domowej XIX i XX wieku, jest rezultatem konferencji zatytułowanej Kultura pracy. Służba domowa w dziejach, która odbyła się w Instytucie Historii (obecnie Wydział Historii) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w listopadzie 2019 roku. Podstawowy zamysł, który towarzyszył organizatorom konferencji opierał się na założeniu, że problematyka służby domowej, choć obecna w historiografii od lat, domaga się nowej perspektywy badawczej, związanej m.in. z rozwojem szeroko rozumianej historii kultury. W głównych założeniach badań historyków kultury zagadnienia związane z pracą oscylują wokół symbolicznych wymiarów tej społecznej działalności i powiązane są z analizą i interpretacją zjawisk dotyczących norm, wartości, etosów oraz złożonych relacji społecznych w sieci osób powiązanych tytułowym pojęciem – służba domowa. W tym kontekście poruszana problematyka wkracza w obszary historii społecznej, a w szczególności historii życia codziennego, dziejów rodziny, a także historii życia prywatnego, historii pracy, ale również demografii historycznej. Tego rodzaju perspektywa pozwala także na sięgnięcie do zróżnicowanego materiału źródłowego: epistolografii, ikonografii, literatury pięknej, pamiętników, czasopiśmiennictwa i poradnictwa, a także do relacji zgromadzonych w ramach historii mówionej.Fragment wstępu

Nauki humanistyczne i społeczne

zolte kiwi, ser raclette cena, zdjęcie biznesowe, peruka kolorowa, szampan piccolo cena, filet z karpia selgros, orzeszki ziemne prażone niesolone, co się daje na chrzciny, sos z mango i chili, kinga woda, kartka na 40 urodziny dla niej, etui iphone xs, zamienniki tusze do drukarek

yyyyy