Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski Naukowiec i wykładowca

78,92 

Opis

Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski Naukowiec i wykładowca

Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski był jednym z najważniejszych biblistów polskich drugiej połowy XX wieku. Jego działalność naukowo-badawcza i naukowo-popularyzatorska poparta licznymi publikacjami, a przede wszystkim przekładami Nowego Testamentu, sprawiła, że był postacią powszechnie znaną, a z jego dorobku przez wiele lat korzystano w seminariach duchownych, na KUL-u i ATK-u.Przedmiotem pracy są wydarzenia z życia ks. Dąbrowskiego i jego dzieła, w tym jego dokonania naukowe i popularyzatorskie. Do ich zbadania zastosowano metodę indukcyjną i dedukcyjną1. W większości jest to rozprawa źródłowa, w której autor zdecydował się często cytować źródła, aby wiernie przedstawić opisywane i analizowane wydarzenia oraz dzieła. Ponieważ nie można oddzielić działalności politycznej ks. Dąbrowskiego od jego dokonań wydawniczych, dlatego ten aspekt jego życia został również poddany analizie. Celem pracy jest ukazanie ks. Eugeniusza Dąbrowskiego jako naukowca i wykładowcy oraz określenie jego roli w polskiej biblistyce katolickiej.SPIS TREŚCIWstęp1. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1901-19391.1. Kontekst historyczny1.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1901-19171.3. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1917-19391.4. Dodatek2. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1939-19442.1. Kontekst historyczny2.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1939-19442.3. Dodatek3. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1944-19533.1. Kontekst historyczny3.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1944-19503.3. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1950-19533.4. Dodatek4. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1954-19594.1. Kontekst historyczny4.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1954-19594.3. Dodatek5. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1960-19705.1. Kontekst historyczny5.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1960-19705.3. Dodatek6. Eugeniusz Dąbrowski a Sobór Watykański II6.1. Eugeniusz Dąbrowski a rozwój biblistyki katolickiej przed Soborem Watykańskim II6.2. Eugeniusz Dąbrowski a biblistyka katolicka w trakcie i po Soborze Watykańskim II6.3. Eugeniusz Dąbrowski a biblistyka katolicka po Soborze Watykańskim II7. Eugeniusz Dąbrowski a Prymas Stefan Wyszyński7.1. Działalność polityczna Eugeniusza Dąbrowskiego7.2. Działalność naukowa Eugeniusza DąbrowskiegoPodsumowanieAneksyWykaz skrótówBibliografia

Biografie i dzienniki

sok z buraków dawtona, pokemon maskotki, www wbijam, twin marker, ralph kamiński kora, pinezki tapicerskie, kierowca dostawca, wiedma, zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym, coolpack mini, migdały w czekoladzie, jaka średnia na czerwony pasek 2020, artea, 24 warszawa, książki o 2 wojnie światowej, przytulanka among us, co lubią

yyyyy