Kościół na drogach przeszłości

29,86 

Opis

Kościół na drogach przeszłości

Wprowadzenie KS. KRZYSZTOF DALECKI Nowa koncepcja kształtowania kleru według Ignacego Henryka von Wessenberga jako podstawa odnowy duszpasterskiej w diecezji konstancjańskiej (1815-1821) MAREK INGLOT SJ Historia Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim KS. ADAM JASZCZ Aplicación del Concilio Vaticano II a las realidades de las diócesis polacas por medio del sínodo diocesano ВЛАДИМИР С. КОШЕЛЕВ, ДЕНИС Г. ЛАРИОНОВ Европа в белорусских учебниках по истории KS. MICHAŁ KRAWCZYK Wierni synowie Ojczyzny. Starania mieszkańców Radomia (1918-1936) o powrót do miasta oo. Bernardynów MARIUSZ KRZYSZTOFIŃSKI Biskup Ignacy Tokarczuk w służbie Konferencji Episkopatu Polski (1965-1981) MATEUSZ LECHWAR Kronika parafi i Bieździedza jako źródło badań nad historią regionu KS. MICHAŁ LUDEWICZ Bóg codziennie przez swoje sługi czyni znaki i wielkie cuda Cuda przejawem władzy Boga nad światem w świetle Liber Pontificalis RADOSŁAW ŁUKASZ MALINOWSKI Historia Kościoła w Afryce: starożytne i średniowieczne dziedzictwo w dobie postkolonializmu TOMASZ KAROL MANTYK OFMCAP Hedwig of Silesia. Female Sanctity in Transition. An Essay in Medieval Hagiography KS. JAROSŁAW R. MARCZEWSKI Quoniam statutum est omnibus hominibus semel mori. Testament ks. Jana Ołdakowskiego (†1629) KS. TOMASZ MOSKAL Miejsce nauk pomocniczych w wykładzie historii Kościoła KS.

Religia

wodka rada, gra znamy sie, dla biura, pumpernikiel cena, śmietnik, bukiet z ziół

yyyyy