Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa

49,43 

Opis

Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W każdym podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, które nauczyciel może realizować na jednej lub kilku godzinach lekcyjnych (w zależności od przydziału godzin zakresu rozszerzonego w danej klasie). Każdy dział kończy ćwiczeniowy materiał powtórzeniowy. Liczne, zróżnicowane polecenia służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.Omówienie każdej epoki historycznej poprzedza rozdział źródłoznawczy prezentujący specyfikę źródeł historycznych do danego okresu dziejów.W podręczniku Historia. Zakres rozszerzony. Klasa 3 znajdują się następujące działy:Europa i świat w epoce restauracji i rewolucji (pierwsza połowa XIX w.)Polacy i ziemie polskie w pierwszej połowie XIX w.Europa i świat w epoce rozwoju cywilizacji przemysłowej (od połowy XIX w. do 1914 r.)Polacy i ziemie polskie w drugiej połowie XIX i na początku XX w.Polska, Europa i świat w okresie Wielkiej Wojny.Europa i świat w okresie międzywojennym.

Powieści i opowiadania

kartka techniczna, proseco slodkie, porwanie baltazara gąbki, piwo corona kcal, moet chandon imperial brut, organizer na biurko plastikowy

yyyyy