BHP w praktyce

224,00 

Opis

BHP w praktyce

wydawnictwo: ODDKISBN: 9788378047711Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm.To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy (akty prawne, normy, przydatne adresy), znaki bezpieczeństwa.W dziewiętnastym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o Dozorze Technicznym, w Prawie budowlanym, Prawie atomowym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczące m.in.:zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,klasyfikacji zawodów,niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych (zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP),najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,zmian w zakresie badań profilaktycznych i ich częstotliwości,przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,czynników rakotwórczych i mutagennych,zmian w zakresie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,szkolenia w zakresie bhp przy zagrożeniu epidemiologicznym,zmian w dokumentowaniu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy osób niebędących pracownikami,zmian w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej.

Prawo i administracja

niewolnicy swoich pasji, keto biblia, wodka procent, jak adresuje sie list, scott ritter, płyta rw, duzy popit, kosz na śmieci 40 l, życzenia urodzinowe dla piłkarza

yyyyy