Bez kategorii

Metoda werbo tonalna – co ma na celu szkolenie i do kogo jest skierowane?

Obecnie w dobrych firmach szkoleniowych można wziąć udział w niejednym bardzo przydatnym szkoleniu. Niektóre z nich kierowane są między innymi do rodziców i terapeutów. Takim szkoleniem jest to dotyczące metody werbo tonalnej. 

Metoda werbo tonalna – cel i program szkolenia 

Na szkoleniu w sposób szczegółowy prezentowana jest metoda werbo tonalna. Ma ono na celu zapoznanie rodziców i terapeutów z daną metodą i sposobami wykorzystania jej w procesie rozwoju językowego dzieci, które borykają się z różnymi zaburzeniami. Chodzi tu o takie problemy jak wada słuchu, spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualną oraz opóźniony rozwój mowy. Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość poznania historii powstania, a także założenia wspomnianej metody. Poznają też zabawy fonacyjne z samogłoskami. Program szkolenia obejmuje wywołanie samogłosek, rytm muzyczny i rytm ciała w zakresie samogłosek u dzieci, które ukończyły 2 rok życia. Zajęcia obejmują również wykorzystanie rytmu ciała, aby wywołać niektóre spółgłoski oraz ich utrwalenia.  

Dla kogo to szkolenie?

Jak już była mowa powyżej, szkolenie dotyczące metody werbo tonalnej kierowane są do rodziców osób niepełnosprawnych i terapeutów. W szkoleniu mogą wziąć udział pedagodzy i logopedzi, a także psycholodzy oraz nauczyciele wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji. Szkolenie jest idealnym wyborem dla fizjoterapeutów, którzy pracują z malutkimi dziećmi. Osoby decydujące się na to szkolenie powinny zabrać ze sobą wygodny strój. Dotyczy to zajęć praktycznych. Więcej informacji na temat tego, jak przygotować się do szkolenia, można pozyskać w wybranej firmie szkoleniowej, oferującej te szkolenia. 

Metoda werbo tonalna to dla wielu z nas trudny temat. Okazuje się jednak, że niektórym jest bardzo przydatny w codziennym życiu. Możliwość uczestniczenia w tego rodzaju szkoleniach gwarantuje niemal same korzyści. Bo kiedy chodzi o walkę z wszelkiego rodzaju zaburzeniami, szczególnie u dzieci, nie można o metodzie tej myśleć inaczej, jak tylko w pozytywny sposób.