Trening ortograficzny do pracy z dzieckiem w domu, na lekcjach i zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

88,29 

SKU: e167bc539ce5 Kategoria:

Opis

Trening ortograficzny do pracy z dzieckiem w domu, na lekcjach i zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

„Trening ortograficzny składa się ze 110 kart z ćwiczeniami ortograficznymi, w których uwzględniono podstawowe zasady pracy korekcyjno-kompensacyjnej. Wyrazy z tym samym ortogramem pojawiają się na kolejnych pięciu kartach, po czym następuje zmiana trudności ortograficznej w następującym cyklu: „”ó””, „”rz””, „”h””, „”u””, „”ż””, „”ch””. W ćwiczeniach uwzględniono również różnicowanie zmiękczeń i ubezdźwięcznienia. Wiele kart opracowanych jest w sposób umożliwiający dzieciom samodzielne „”odkrycie”” zasady ortograficznej. Polecenia do zadań i liczne ćwiczenia mogą służyć do doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem, jak również do rozwijania percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci, orientacji przestrzennej, sprawności manualnej. Pomocy można używać do systematycznego codziennego treningu lub stosować karty wybiórczo.”

Podręczniki szkolne

xxxxx

yyyyy