Słowa z uśmiechem. Język polski. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik. Klasa 4. Szkoła podstawowa

14,73 

SKU: cdf2355ecfe9 Kategoria:

Opis

Słowa z uśmiechem. Język polski. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik. Klasa 4. Szkoła podstawowa

Podręcznik „Słowa z uśmiechem”rozwija aktywnośćipasję poznawcząprzez łączenie nauki z zabawą, zawiera m.in. takie zadania jak: Przejdź przez labirynt, wybierając tylko czasowniki w 3. osobie, a dowiesz się, który z uczonych otrzymał Nagrodę Noblaczy Jak się nazywa wyspa, na której pochowano króla Artura? Dopłyniesz do niej szlakiem morskim wskazanym przez szyfr składający się z form czasu przeszłego czasowników.Ćwiczenia umożliwiają pracęna kilku poziomach trudności. Ich odpowiednia formuła pozwala dziecku na samodzielne odkrywanie interesujących zjawisk językowych i reguł ortograficznych. Podręcznik proponujeróżne typy ćwiczeń, np. ćwiczenia wprowadzające, pozwalające na obserwację materiału językowego i ułatwiające wnioskowanie; ćwiczenia utrwalające, kształcące świadomość językową ucznia i jego umiejętności komunikacyjne. Tego typu zadania skłaniają do systematyczności i wspierają samodzielny rozwój umiejętności.Wyraźne wyodrębnieniereguł gramatycznychw tabelachułatwia ich zapamiętanie. Atrakcyjnećwiczenia ortograficzneutrwalają umiejętność poprawnej pisowni.Zadania, rysunki i grytworzą atmosferę dobrej zabawy, ale równocześnie przynoszą uczniom satysfakcję z samodzielnej pracy.Treść ułożonawedług podstawowych działów nauki o języku porządkuje wiedzę. W klasie 4 są to:Litery i głoski,Części mowy,Wypowiedzenia i części zdania,Wyrazy i znaki,oraz dwa działy ortograficzne –Piszę poprawnie.Blok powtórkowy („To już znamy, powtarzamy”) i sprawdzian („Wiem, umiem, rozumiem”) na końcu każdego rozdziału pozwalają utrwalić wiedzę i umiejętności.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.Podręczniki dla przedszkolaków, szkół podstawowych i średnich, zarówno liceów, techników jak i szkół zawodowych. Do tego pomoce dydaktyczne dla nauczycieli wszystkich szczebli.

Podręczniki szkolne

xxxxx

yyyyy