Państwo a gospodarka. Administracyjnoprawne zagadnienia elektronicznych zamówień publicznych w świet

28,11 

SKU: 620dc0e95536 Kategoria:

Opis

Państwo a gospodarka. Administracyjnoprawne zagadnienia elektronicznych zamówień publicznych w świet

Monografia stanowi dzieło ważne z punktu widzenia rozwoju rodzimych zamówień publicznych. Jest to praca, która porządkuje w jasny sposób dotychczasową ewolucję elektronizacji zamówień publicznych w kontekście szerszej informatyzacji administracji publicznej. Interesujący sposób analizy ewolucji konstrukcji prawnych z zakresu informatyzacji administracji publicznej oraz elektronizacji zamówień publicznych prowadzi Autora do naszkicowania przyszłości oraz wskazania wyzwań, jakie staną przed polskimi zamawiającymi w kluczowym obszarze dalszego rozwoju komunikacji elektronicznej.Fragment recenzji prof. UŚ, dra hab. Michała Kani

Ekonomia i biznes

xxxxx

yyyyy