Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości

31,01 

SKU: cc544b8eed18 Kategoria:

Opis

Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości

Jest to pierwsza tego typu książka na rynku wydawniczym w Polsce. W sposób kompleksowy omawia zagadnienia metodologiczne w zakresie wykorzystania metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości. Stanowi efekt dziesięcioletniej pracy Autorów w zakresie metodologii nauk o zarządzaniu i jakości, oparty na zrealizowanych grantach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, prezentacjach referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Część badawcza dotycząca analizy dorobku międzynarodowego w zakresie metodologii nauk o zarządzaniu została zrealizowana w ramach w projektu badawczego pt. „Influence of organisation and management methodology on new theory development: The perspective of basic and applied research” realizowanego przez Marka Szaruckiego w School of Management, University College London, w ramach Programu im. Bekkera „Średniookresowa mobilność naukowców” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Narodowej (NAWA), grant nr PPN/BEK/2018/1/00429/U/00001. Monografia może być wykorzystywana przez studentów kierunków biznesowych, którzy są zainteresowani tą problematyką. Z pewnością zainteresuje młodych adeptów budowania warsztatu naukowego i badawczego, doktorantów wszystkich form kształcenia na studiach III stopnia. Z uwagi na podjęty problem badawczy omawiane zagadnienia będą stanowić również swoisty przewodnik dla praktyków zarządzania, zwłaszcza menedżerów wyższego szczebla i wszystkich tych, którzy w swej aktywności zawodowej nieustannie szukają nowych pomysłów rozwiązywania problemów zarządzania. Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Analiza tożsamości nauk o zarządzaniu i jakości 1.1. Uwagi wstępne 1.2. Operacjonalizacja pojęcia tożsamości w analizie nauk o zarządzaniu i jakości 1.3. Proces powstawania i kształtowania się ontologii nauk o zarządzaniu i jakości jako warunek ustalenia jej tożsamości 1.4. Analiza strukturalna tożsamości nauk o zarządzaniu i jakości 1.5. Analiza przyczynowa tożsamości nauk o zarządzaniu i jakości 1.6. Uwagi końcowe Rozdział 2. Natura metodologii nauk o zarządzaniu i jakości 2.1. Uwagi wstępne 2.2. Metoda, metodyka, metodologia – ujęcie definicyjne 2.3. Charakterystyka metodologii nauk o zarządzaniu i jakości jako subdyscypliny tych nauk 2.4. Uwagi końcowe Rozdział 3. Paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu i jakości 3.1. Uwagi wstępne 3.2. Klasyfikacja paradygmatów nauk o zarządzaniu i jakości 3.3. Pojęcie paradygmatu metodologicznego 3.4. Analiza paradygmatów metodologicznych nauk o zarządzaniu i jakości 3.5. Uwagi końcowe Rozdział 4. Problemy i metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości 4.1. Uwagi wstępne 4.2. Pojęcia problemu i problemu badawczego 4.3. Problem badawczy, naukowy i praktyczny w naukach o zarządzaniu i jakości 4.4. Metody rozwiązywania problemów naukowych i praktycznych 4.5. Klasyfikator problemów badawczych i metod ich rozwiązywania w naukach o zarządzaniu i jakości 4.6. Uwagi końcowe Rozdział 5. Typologia metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości 5.1. Uwagi wstępne 5.2. Przegląd typologii metod badawczych w naukach społecznych 5.3. Wybrane typologie metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości 5.4. Uwagi końcowe Rozdział 6. Dobór metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości 6.1. Uwagi wstępne 6.2. Uwarunkowania filozoficzno-metodologiczne i metodyczne doboru metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości 6.3. Teoria decyzji jako teoretyczna podstawa formułowania koncepcji doboru metod badawczych 6.4. Model koncepcji doboru metod w rozwiązywaniu problemów badawczych nauk o zarządzaniu i jakości 6.5. Uwagi końcowe Zakończenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel

Pozostałe poradniki

xxxxx

yyyyy