Legitymizacja władzy sądowniczej (PDF)

27,52 

Opis

Legitymizacja władzy sądowniczej (PDF)

Zmiany w funkcjonowaniu modelu wymiaru sprawiedliwości oraz społeczny, często negatywny odbiór sądów powodują, że ponownie znaczenia nabiera konotacja, jaką terminom: niezależność i niezawisłość nadaje legitymizacja władzy sądowniczej. Ta ostatnia również doświadcza przekształceń, którym towarzyszą dyskusje, a wraz z nimi spory polityczno-prawne, czego przykładem jest obecny status Trybunału Konstytucyjnego. Z tego względu w niniejszej publikacji uwagę poświecono właśnie legitymizacji władzy sądowniczej na jej trzech płaszczyznach: instytucjonalnej, etycznej i społecznej. W tym celu przedstawiono dziesięć analiz autorstwa badaczy prawa z kilku ośrodków akademickich w Polsce – poza Uniwersytetem Gdańskim, na którym realizowano projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt „Trzecia władza sądów i sędziów w Polsce z perspektywy teorii i filozofii prawa”, reprezentowany jest też Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Marli Curie-Skłodowsklej. Teksty te mogą stać się przedmiotem polemiki, bowiem cześć z nich odnosi się też do krajowej rzeczywistości, nacechowanej coraz większym napięciem miedzy władzą sądowniczą a władzami ustawodawczą i wykonawczą.Spis treści: Wstęp (Anna Machnikowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Ryszard PiotrowskiZagadnienie legitymizacji władzy sądowniczejw demokratycznym państwie prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . 11Andrzej SzmytNa marginesie petycji do Sejmu w sprawieniezawisłości sędziowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Anna Rakowska-TrelaNiezależność, niezawisłość, swoboda a dowolność.Granice wymierzania sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Oktawian NawrotDobry sędzia jako kamień węgielny wymiaru sprawiedliwości . . . . . 63Grzegorz ŁawnikowiczEtyka sędziego w czasie przełomu ustrojowego . . . . . . . . . . . . . 83Jerzy ZajadłoPostawy sędziów w świetle socjologii re; eksyjnej . . . . . . . . . . . . 99Sebastian SykunaWładza sędziowska jako ultima ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Marcin Michał WiszowatyWilk w owczej skórze. Litygacja strategicznai amicus curiae jako formy działalności lobbingowej . . . . . . . . . . 135Anna MachnikowskaW krzywym zwierciadle?Kilka uwag o relacjach między sądami i obywatelami . . . . . . . . . 165Wojciech ZalewskiPo co ludziom sądy? Wyrokowanie w czasach kryzysu zaufania . . . . . 211Akty normatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

E-podręczniki akademickie

czekolada nadziewana, sposob na hormony, zupa z dyni tradycyjna, zapamiętywanie, koncentrat grzybowy, to jest chemia 1 zakres podstawowy, żyletkę zawsze noszę przy sobie, arbuzy, president brie, ewelina lisowska, wypiekanki, czerwona soczewica suszona, grand hotel calcio mercato, chleb sklad, fantasia

yyyyy