Kak raz. Język rosyjski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Szkoła ponadpodstawowa

46,40 

SKU: 36801ad46a25 Kategoria:

Opis

Kak raz. Język rosyjski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Szkoła ponadpodstawowa

Nowe język rosyjski Kak raz podręcznik 3 liceum i technikum + CD – Olga TatarchykCykl podręczników Как раз jest przeznaczony dla uczniów liceum i technikum rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw i niezdających matury z tego przedmiotu; nacisk został położony na realizację treści nauczania i kształcenie umiejętności wskazanych w nowej podstawie programowej (wersja III.2.0.) z 2018 r. Cykl jest w pełni zgodny z wymogami nowej podstawy i prowadzi do osiągnięcia poziomu A2+. – W podręczniku Как раз 3 znajduje się 7 rozdziałów:- Каждый день- Технологии- Москва- Люди- Образование- Поздравляю!- На экранеKoncepcja metodyczno-dydaktyczna podręcznika Как раз jest oparta na założeniach dydaktyki komunikacyjnej. Zgodnie z tymi założeniami cykl Как раз – poprzez prezentowanie języka w realnych kontekstach komunikacyjnych – umożliwia uczniom realizowanie różnych, właściwych dla danej sytuacji celów komunikacyjnych.Cykl zakłada autonomiczne kierowanie procesem uczenia się przez ucznia oraz indywidualizację nauczania, czemu sprzyjać mają dodatkowe materiały, tj., Культурный шок – to bogate materiały fakultatywne o tematyce realio- i kulturoznawczej dotyczące Rosji oraz moduł На шестёрку! – strona z zadaniami trudniejszymi dla uczniów zdolniejszych i chcących poznać język rosyjski w szerszym zakresie.Tematy tekstów są doskonale dostosowane do zainteresowań współczesnych nastolatków, a wprowadzenie współczesnego rosyjskiego słownictwa ułatwia uczniom rozumienie tekstów użytkowych. Koncepcja cyklu zakłada również spiralny układ treści i powracanie do zagadnień poruszonych wcześniej – w celu ich utrwalenia i poszerzenia.Zalety podręcznika Как раз- Prezentowane treści są idealnie dostosowane do zainteresowań współczesnych nastolatków.- Materiał leksykalny wprowadzany jest głównie metodą bezpośrednią (wizualizacja, parafraza, definicja, odsłuchiwanie nagrań, synonimy, antonimy). W podręczniku jest stosowana również metoda gramatyczno-tłumaczeniowa (np. podawanie ekwiwalentów słów).- Podręcznik zawiera współczesne słownictwo niezbędne do komunikacji, dzięki czemu skutecznie uczy porozumiewania się w języku rosyjskim w sytuacjach życia codziennego.- Podręcznik umożliwia pracę w różnych zakresach: opanowanie materiału lekcyjnego pozwala zrealizować program obowiązkowy. Uczniowie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, mogą sięgnąć po materiały dodatkowe (tj. Практика языка, На шестёрку!, Культурный шок).- Lekcje powtórzeniowe (Тест) – ułatwią nauczycielowi przeprowadzenie rekapitulacji, a uczniom samodzielne przygotowanie się do sprawdzianów.- Zagadnienia gramatyczne w rozdziałach zostały wprowadzone w taki sposób, aby uczeń był w stanie samodzielnie formułować reguły gramatyczne i stosować je w praktyce, a dodatkowy moduł Грамматика materiał gramatyczny skoncentrowany w postaci podawczej (po każdym rozdziale) zawiera materiał gramatyczny głównie w postaci tabelarycznej, przedstawiony w trybie podawczym.- Spiralny układ treści podręcznika umożliwia stopniowe przyswajanie wiedzy i utrwalanie poznanych wcześniej zagadnień.- Teksty są osadzone w realiach rosyjskojęzycznych, a wiele z nich zawiera informacje realio- i kulturoznawcze, dzięki temu uczniowie mogą poznać kulturę rosyjską i tradycje rosyjskie.- Podręcznik oferuje liczne materiały fakultatywne, tj. lekcje okolicznościowe, listę przydatnych zwrotów, ćwiczenia fonetyczne, tabele gramatyczne, trening sprawności językowych, zestaw zadań rozwijających sprawność mówienia, podręczny słownik rosyjsko-polski.Nagrania do podręcznika dostępne są za pomocą kodu QR.Na końcu podręcznika znajdują się materiały dodatkowe:- Культурный шок, w skład których wchodzą lekcje okolicznościowe związane ze świętem państwowym w Rosji oraz świętem prawosławnym.- Фонетика: zestaw ćwiczeń doskonalących wymowę.- Грамматика: tablice zbiorcze, zawierające wszystkie zagadnienia gramatyczne zrealizowane w danej części podręcznika.- Фото: zbiór zadań rozwijających sprawność mówienia. Każde zadanie zawiera materiał ilustracyjny skorelowany z tematyką rozdziału, do którego się odnosi.- Propozycje projektów, których tematyka jest skorelowana z materiałem zrealizowanym w danym rozdziale podręcznika.- Русско-польский словарь: podręczny słowniczek rosyjsko-polski umożliwiający szybkie sprawdzenie znaczenia rosyjskich słów użytych w podręczniku.

Podręczniki szkolne

xxxxx

yyyyy