Język niemiecki Aktion Deutsch SP kl.7 podręcznik / podręcznik dotacyjny

22,31 

Opis

Język niemiecki Aktion Deutsch SP kl.7 podręcznik / podręcznik dotacyjny

Podręcznik Aktion Deutsch do klasy 7 składa się z sześciu rozdziałów: Start auf Deutsch, Kontakte, Hobbys, Familie, Schule i Alltag, które wprowadzają i pomagają utrwalić słownictwo opisane w nowej podstawie programowej. Każdy rozdział dzieli się na trzy podrozdziały zawierające nowy materiał oraz stałe bloki informacji, takie jak:ciekawostki realio- i kulturoznawcze w języku polskim, które w interesujący sposób wprowadzają w nowy temat;zadanie na początku każdego podrozdziału powtarzające materiał z poprzedniej lekcji (poprzedniego podrozdziału), aktywizujące uczniów;Wiederholung ? powtórzenie materiału przed sprawdzianem (w formie gier) oraz ewaluacja dla ucznia;sekcje Grammatik z powtórzeniem zagadnień gramatycznych i Aktiver Wortschatz ze słownictwem z danego rozdziału, które ułatwiają przygotowanie do sprawdzianu;sekcja Training ? ułatwiająca doskonalenie wszystkich sprawności językowych.Każda część cyklu zawiera również materiały dodatkowe ? Extras. W podręczniku do klasy 7 zamieszczono:lekcje okolicznościowe o świętach Bożego Narodzenia (Weihnachten) oraz o Wielkanocy (Ostern), które pokazują specyfikę ich obchodzenia w Niemczech;propozycję zadania projektowego,zestawienie zwrotów pomocnych w codziennej komunikacji (Nützliche Wendungen) z nagraniem ? pomocne w samodzielnej nauce;tablice gramatyczne (Grammatik), które stanowią wizualizację omawianych zagadnień gramatycznych;podręczny słowniczek niemiecko-polski obejmujący słownictwo zaprezentowane w rozdziałach (Vokabelverzeichnis).Zalety podręcznika Aktion Deutsch to przede wszystkim:zadania rozwijające wszystkie umiejętności wymagane przez nową podstawę programową, m.in. rozpoczynanie, prowadzenie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w języku niemieckim, rozróżnianie i stosowanie stylu formalnego i nieformalnego, wyrażanie opinii, upodobań, intencji i pragnień, składanie propozycji oraz odpowiadanie na nie, zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia, nakazywanie, zakazywanie i inne;optymalna ilość materiału, dzięki czemu łatwo przyswoić wszystkie wymagane zagadnienia;nacisk na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych (nie tylko w typowych zadaniach doskonalących mówienie, lecz także w zadaniach gramatycznych oraz poleceniach sprawdzających rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego), aby nauka mówienia po niemiecku była skuteczna;wiele nowatorskich, niebanalnych i pomysłowych zadań, niespotykanych w innych podręcznikach;przejrzysta struktura (1 strona to 1 lekcja);starannie opracowana gramatyka;spokojne tempo wprowadzania nowych zagadnień, dzięki czemu materiał jest łatwy do opanowania;podejście neurodydaktyczne: praca z podręcznikiem uruchamia różne zmysły dzięki ćwiczeniom wykorzystującym ruch, gestykulację czy umiejętność rozpoznawania dźwięków; uczniowie pytają i odpowiadają w łańcuszku, grają różne role, komunikują się, pracując w parach i grupach.Do podręcznika dołączone są 2 CD, na których znajdują się nagrania do zadań na rozumienie ze słuchu oraz nagranie aktywnego słownictwa, ułatwiające naukę poprawnej wymowy.zadania rozwijające wszystkie umiejętności wymagane przez nową podstawę programową, m.in. rozpoczynanie, prowadzenie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w języku niemieckim, rozróżnianie i stosowanie stylu formalnego i nieformalnego, wyrażanie opinii, upodobań, intencji i pragnień, składanie propozycji oraz odpowiadanie na nie, zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenia, nakazywanie, zakazywanie i inne;optymalna ilość materiału, dzięki czemu łatwo przyswoić wszystkie wymagane zagadnienia;nacisk na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych (nie tylko w typowych zadaniach doskonalących mówienie, lecz także w zadaniach gramatycznych oraz poleceniach sprawdzających rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego), aby nauka mówienia po niemiecku była skuteczna;wiele nowatorskich, niebanalnych i pomysłowych zadań, niespotykanych w innych podręcznikach;przejrzysta struktura (1 strona to 1 lekcja);starannie opracowana gramatyka;spokojne tempo wprowadzania nowych zagadnień, dzięki czemu materiał jest łatwy do opanowania;podejście neurodydaktyczne: praca z podręcznikiem uruchamia różne zmysły dzięki ćwiczeniom wykorzystującym ruch, gestykulację czy umiejętność rozpoznawania dźwięków; uczniowie pytają i odpowiadają w łańcuszku, grają różne role, komunikują się, pracując w parach i grupach.Do podręcznika dołączone są 2 CD, na których znajdują się nagrania do zadań na rozumienie ze słuchu oraz nagranie aktywnego słownictwa, ułatwiające naukę poprawnej wymowy.

Podręczniki szkolne

mąka 00 do pizzy, wysechł czy wyschnął, funko pop black widow, smalczyk roślinny, duplo zestaw, wódka orzech w czekoladzie, temperówka rysunek, bunnies empik, język polski ponad słowami 1, proszek serowy, pudła archiwizacyjne, kasza pszeniczna, cillit bang wc

yyyyy