Fragmenty filozoficzne

28,12 

Opis

Fragmenty filozoficzne

Ze wszystkich związków myśli, tworzących się w poezji z podobieństwa, najwięcej wagi mają te, które powstają z przenośni i po­równania. Przenośnia jest mową uniesienia; porównanie ? spokojnego umysłu zasta­nawiającego się nad różnymi stosunkami i względami rzeczy do rzeczy. Pierwsza ma miejsce w poezji namiętnej i tkliwej; dru­ga ? w opisującej i dydaktycznej. Przywa­rą przenośni bywa szumność i nadętość; przywarą porównania ? daleko szukane podobieństwa. Mierne talenty rozbijają się tu o skały nadużycia; geniusz umie ich uniknąć. Mowa figuryczna w poezji nie jest, jak niektórzy mniemali, skutkiem niedostat­ku mowy na wyrażenie wszystkich stanów duszy ani skutkiem potrzeby odróżnienia poezji od prozy. Mowa poezji nie może być inną [mową] jak figuryczną; jest ona jej przyrodzoną mową i wypływa ze związków myśli właściwych istocie poezji. Jak dale­ko rozciąga się świat zmysłowy, tak daleko rozprzestrzeniają się materiały dla niej. Do zmysłów należy postrzegać; do rozumu i wy­obraźni ? wynajdywać między postrzeże­niami związek i stosunki, i stwarzać z nich postacie. Zadośćuczynienie temu stanowi zaletę znamionującą poetyczny geniusz. Wszyscy postrzegamy, ale nie wszyscy umie­my tworzyć związki myśli przez analogię.

Literatura popularnonaukowa

konserwowy, kamizelki ratunkowe, przemysławka, czern kruka, sos ciemny, tusz black point, lego daily bugle, magda książka, weganski, mąka szczepanki, zapiekanka z warzywami hortex, zabójstwo rogera ackroyda

yyyyy