Elementarz odkrywców klasa 3 część 2 Podręcznik zintegrowany EDYCJA 2022-2024 61342 – Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak [KSIĄŻK

19,21 

Opis

Elementarz odkrywców klasa 3 część 2 Podręcznik zintegrowany EDYCJA 2022-2024 61342 – Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak [KSIĄŻK

NOWA EDYCJA 2022-2024Podręcznik z serii,,Elementarz odkrywców do klasy 3, część 2 prowadzi dalej ucznia przez świat edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej. Pomaga w tworzeniu właściwych postaw społecznych oraz systemu wartości, wspiera dziecko w radzeniu sobie z uczuciami i nazywaniem emocji. Kształtuje dziecięcy świat wartości poprzez wychowawcze teksty, inspirujące do twórczej rozmowy i wyciągania wniosków. Wspiera w doskonaleniu umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem dzięki specjalnie dobranym różnego rodzaju tekstom: 1. tekst podstawowy dla wszystkich dzieci – większa czcionka, kolor czarny; 2. tekst do słuchania ze zrozumieniem (oznaczone ikoną Wspólne słuchanie). Kształtuje kompetencje społeczne i inteligencję emocjonalną dzięki cyklowi Między nami, którego teksty pozwalają rozpoznawać i nazywać emocje, wartości i postawy. Rozwija samodzielność dziecka oraz umiejętność współdziałania. Stopniowo wprowadza różne formy wypowiedzi ustnych i pisemnych, krok po kroku przygotowując dziecko do samodzielnego pisania tekstów w czwartej klasie – kurs Sztuka pisania (opis, zaproszenie, życzenia, notatka, opowiadanie). Wprowadza dziecko w świat nauki o języku w ramach kursu Nasz język polski oraz w świat ortografii w ramach cyklu Potyczki ortograficzne.

Podręczniki szkolne

chleb kołodziej, niemowlę kicha, sztuka zwycięstwa, życzenia na chrzest od babci i dziadka, milka kalendarz adwentowy, olej spozywczy, bułka, sauvignon blanc wino

yyyyy